Radio Maryja – polska rozgłośnia radiowa o charakterze społeczno-katolickim.