Strona projektu - zobacz

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Działanie 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"
Nazwa Projektu: "Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu nowej generacji w wybranych miejscowościach województwa podlaskiego - obszar suwalski"

Nazwa Beneficjenta: IDEALAN
Wartość Projektu: 36 635 490,96 zł
Okres Realizacji: 2017-2020

W ramach projektu firma Idealan zakłada wybudowanie nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowej umożliwiającej korzystanie z profesjonalnych usług telekomunikacyjnych.
Budowa planowana jest w technologii FTTH - Fiber To The Home ( światłowód do domu) w chwili obecnej jest najnowocześniejszym na świecie rozwiązaniem technicznym w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Dostęp do Internetu świadczony przy pomocy światłowodu daje ogromne możliwości oraz gwarancję niezawodności usługi.
W zasięgu wybudowanej w ramach projektu sieci znajdzie się ponad 13 tys gospodarstw domowych oraz 128 placówek oświatowych.
Dokumenty do pobrania:

Umowa Ramowa dostęp hurtowy POPC.pdf

Cennik do umowy ramowej dostęp hurtowy POPC.pdf

Lista punktów adresowych gotowych sprzedażowo POPC.pdf

Cennik dostępu hurtowego dla jednostek oświatowych